dissabte, 30 de maig del 2020

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (BEQUES) curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Arran de la situació d’excepcionalitat, la sol·licitud de beques ajuts individuals de menjador
per al curs 2020/2021 s’haurà de tramitar de forma telemàtica, a través de la web del
Consell Comarcal.

        http://www.anoia.cat

Es podrá presentar la sol•licitud degudament emplenada i signada, juntament amb
la documentació seguint el protocol establert per cadascun d’ells i en les dates establertes.
En el cas de no poder fer el tràmit telemàticament, es podrá fer de manera presencial als
centres educatius concertant hora i dia per portar la documentació, a través del correu del
centre (a8014841@xtec.cat).

El termini de presentació de sol·licituds, tant online com presencial, s’ha establert de l’1 de
juny al 19 de juny.

Hi ha DOS TIPUS DE DOCUMENTS PER LA SOL·LICITUD:

1) Model 1: Servirà per totes aquelles persones que van demanar l’ajut el curs passat
(tant és el resultat que van obtenir). Aquest document és una declaració responsable on
indiquen que totes les dades del curs passat segueixen vigent i per tant no hauran de adjuntar
cap documentació.

              formulari Model 1

2) Model 2: Servirà per totes les noves sol·licituds i per les que tenen variacions amb la
documentació presentada el curs passat (canvi de padró, separació dels pares...)
             
              formulari Model 2

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

divendres, 29 de maig del 2020

PLA DE REOBERTURA DE CENTRE


A partir de dilluns 1 de juny, si finalment s'accedeix a la fase 2 de desconfinament, les escoles oferiran un servei limitat basat en el pla de reobertura que us afegim a continuació:
Tal com diu aquest pla, les familíes d'Educació Infantil i de la Llar d'Infants que treballen i no poden fer-se càrrec de les cures dels seus fills , poden fer ús dels serveis que es poden oferir. Per poder-ho fer han d'omplir una declaració de responsabilitat que justifiqui la seva situació laboral. Aquí teniu l'enllaç per descarregar el document que serà imprescindible entregar, a la porta de l'escola, el primer dia d'assistència.
Les famílies de l'alumnat de primària que vulguin assistir a les trobades proposades hauran d'omplir el formulari de responsabilitat corresponent a la seva etapa.Accés al document de responsabilitat per la Llar d'Infants:

Accés al formulari per Educació Infantil:


dissabte, 23 de maig del 2020

REOBERTURA ESCOLA EN FASE 2

Benvolgudes famílies,

Segons el pla de reobertura de centres anunciat pel Departament d’Educació, el curs finalitzarà el divendres 19 de juny de forma telemàtica per a tots els alumnes de l’escola.

Les Escoles de zones que entrin en fase 2, segons el pla de desconfinament, oferiran la possibilitat d’acollida de l’alumnat d’infantil (de 1 a 6 anys). Aquesta obertura està pensada per atendre a les  famílies que tots els progenitors, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo per atendre als seus fills/es. No es farà activitat acadèmica amb continguts curriculars, únicament acollida infantil i pel alumnes de 6è, si s’escau, es resoldran dubtes de les activitats que s’estiguin portant a terme perquè estan finalitzant l’etapa d’educació primària.

En tots els casos, tant a Infantil com Primària, hi ha l’opció d’atenció personalitzada o en petits grups com a mesura excepcional i no continuada amb cita prèvia, per tal que tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’assistir al centre en un moment o altre.

LLAR D’INFANTS I EDUCACIÓ INFANTIL

Poden anar a l’escola en grups d’un màxim de:
Llar d’infants, a partir de P1, 5 alumnes.
P3: 8 alumnes.
P4 i P5: 10 alumnes

HORARI:  de 9 a 13 hores, fins el 19 de juny. L’entrada i la sortida es farà de forma esglaonada.
Per poder assistir s’han de complir els següents requisits:

  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, …) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
    Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
    Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
    Calendari vacunal al dia.

El primer dia d’acollida a l’escola les famílies que tingueu els requisits esmentats anteriorment, haureu de presentar una declaració responsable que us farem arribar.

1r, 2n, 3r, 4t i 5è DE PRIMÀRIA

Es continua amb les tasques telemàtiques. (plans de treball i videotrucades)
Es continua amb acompanyament personalitzat.
Si el centre no ha pogut tenir contacte educatiu amb els alumnes (mails, videotrucades o d’altres) pot acollir a un màxim de 13 alumnes per  classe.
Si cal, i amb cita prèvia, es podran trobar alumne, progenitor i tutora.


6è DE PRIMÀRIA

Es continua amb les tasques telemàtiques. (plans de treball i videotrucades)
Es farà acció educativa presencial a l'escola, sempre de caràcter voluntari, amb 13 alumnes per espai i mestre en trobades programades per tal de donar suport a la finalització d’etapa.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

    Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
    Malalties cardíaques greus.
  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
    Diabetis mal controlada.
    Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores que vulguin fer ús del servei d’acollida durant aquest període, han de:

   Vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Per complir les mesures de seguretat i higiene sanitària han de tenir en compte que:

   El grup d’alumnes que utilitzi aquest servei serà fixe i que no s’hi podrà reincorporar ningú que, prèviament, hagi refusat l’ús del servei per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.
    Sempre estaran en el mateix espai de l’Escola, llevat de si han de fer ús del lavabo o si surten a l’exterior.
    En la mesura del possible, sempre estaran amb el mateix o la mateixa mestre/a.
    Mai podran estar en contacte directe amb els seus companys o companyes i se’ls delimitarà un espai de 4 m2, és a dir a 2 metres de distància entre ells.
    El material que utilitzin no podrà ser compartit i es limitarà el material per cada alumne/a. No es podran usar fulls ni la sala d’ordinadors.
    Les estones al pati estaran delimitades en un espai concret i temps.
    L’alumnat es rentarà les mans:
  •     A l’arribada i sortida de l’Escola.
  •     Abans i després d’esmorzar.
  •     Abans i després d’anar al lavabo.
  •     A la sortida i entrada al pati.
  •     Abans i després d’un canvi d’activitat.


Per poder organitzar l’acollida de tot l’alumnat hem de saber quants alumnes la necessitaran. Us demanem que respongueu el formulari que trobareu seguint el següent enllaç:
***** Properament, tindrem redactat el pla d’obertura al centre on quedaran concretades totes les nostres accions prèviament autoritzades per inspecció i consultades al consell escolar.
Atentament,

Equip Directiu de l’Escola

dilluns, 11 de maig del 2020

PREINSCRIPCIONS 2020-2021

Presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig

Matrícula: del 13 al 17 de juliol

Com podem fer la preinscripció?

A -PREFERENT:
La preinscripció es farà de forma telemàtica mitjançant l’aplicatiu que trobareu a la web del departament:

preinscripcio.gencat.cat.

Un cop feta la sol·licitud s’haurà d’enviar el resguard al correu de l’escola:


a8014841@xtec.cat
oliverescanaletes@gmail.com


Recordeu també enviar per correu/e la documentació necessària ( la podeu escnejar o simplement fotografiar amb el mòbil)


documentació necesssària

B -PRESENCIAL:

En el cas que no pugueu fer la preinscripció de forma telemàtica, es podrà fer de forma presencial al centre entre el 19 i el 22 de maig, sempre amb cita prèvia.

Contaceu amb nosaltres a través dels correus/e citats anteriorment, o mitjançant el següent telèfon:


644029105
En cas de què vingueu presencialment, recordeu:

- Tan sols una persona.
- Porteu mascareta.
- L'escola aplicarà les mesures de seguretat pel covid19.
- Ens sap greu, però no us podrem fer una visita guiada a l'escola.
- Porteu la documentació: original i fotocòpia ( si no podeu fer fotocòpies, l'escola
  us facilitarà el que les pugueu fer).

Finalment, dos recordatoris més:

- Totes les famílies que ja heu estat matriculats a l'escola aquest curs 19-20, no cal que feu cap gestió.


Tot aquest procés de preinscripció va dirigit a les famílies noves i a les famílies que tot i havent estat a la Llar, passaran el curs que ve a fer P3.
- Finalment, els alumnes de 6è d'enguany, heu de dirigir-vos a la web de l'Institut. Us en deixem l'enllaç:


Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte. Molts ànims i salut a tothom. Ens hagués agradat molt mostrar-vos la nostra escola. Enguany, com sabeu, no serà possible. Us deixem aquí un vídeo que us donarà idea de qui som, què fem i quin és el nostre perfum i projecte:


PROPOSTES 11 DE MAIG


diumenge, 10 de maig del 2020

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ


Ja s'han establert les dates de preinscripció als centres d'estudis obligatoris. En breu us donarem informació més detallada.